HomeContact
Solyne
Recente vacatures
inNoord-Holland
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inRegio Noord-Holland
inRegio Noord-Holland
inNoord-Holland
inLandelijk
inNoord-Holland
inNoord-Holland / Zuid-Holland

duurzaam denken

Solyne streeft duurzaamheid na. In onze relaties met professionals en opdrachtgevers, en in onze bedrijfsvoering. En dat is wat ons betreft geen verdienste. Het gaat om werken en leven op een respectvolle manier – want dat brengt je veel meer dan financiële winst. Voor het gemak hanteren we drie P’s waarnaar we steeds met een langetermijnblik kijken: People, Planet en Profit.

People

Core Business van Solyne is ‘people business’, en centraal staat dat we langdurige relaties nastreven met zowel medewerkers als opdrachtgevers. We zijn ervan overtuigd dat we, direct of indirect, bemiddelen in onze toekomstige opdrachtgevers. Dat zorgt natuurlijk voor inkomsten, maar ook voor kennisopbouw en -deling, ontwikkeling van mens en bedrijf, en voor optimalisatie van ons netwerk. Dat is een kwestie van investeren. We menen ons dan ook te onderscheiden door oprechte interesse in onze relaties, ook ná een detacheringsperiode, en door het werkelijk nakomen van afspraken. Tegelijkertijd is het de fun factor die de basis van onze bedrijfsvoering vormt. Want zonder plezier kom je nergens.

Onze mensen

Inmiddels zijn we razendsnel uitgegroeid van 1 business unit naar 2 business units. De people focus is inherent aan de service die we leveren. We investeren in de ontwikkeling van onze mensen d.m.v. ; begeleiding, maatwerk, vakinhoudelijke trainingen en (loopbaan) coaching, en via onze netwerken. Hierin gaan we ook nog een stap verder. Vanuit onze kracht om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen zijn we ook in staat geweest om een aantal (langdurig) werkelozen weer aan het werk te krijgen. Doordat we hebben gekeken naar het potentieel van deze mensen, en ze ondersteund hebben waar nodig. Wat we dagelijks doen hebben we in kunnen zetten voor de maatschappij en deze mensen.

Planet

Tot het domein Planet rekenen we de prestaties op het gebied van milieu in de ruimste zin des woords. Onze kantoorartikelen zijn milieuvriendelijk, we drukken dubbelzijdig af en we werken voor 100% in the cloud met onze automatisering. Producten en diensten die we afnemen, mogen het milieu niet onnodig belasten, dus ook onze leveranciers zoeken we uit op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nou gaat om de bank waar we zaken mee doen, of de leasemaatschappij die we uitzoeken op milieuvriendelijke auto’s.

Vanaf 2013 start Solyne met het initiatief Sustainable Solutions!!!

Profit

Niet winstoptimalisatie is het hoogste doel, maar het verbinden van mensen en kennis. Het gaat om goed werkgeverschap, maar ook om zaken als locatiebeleid, uitbesteding en economische effecten van diensten en producten. We investeren in onze medewerkers door middel van coaching en opleidingen. Onze vestigingen zijn optimaal gelegen ten aanzien van het openbaar vervoer, en alles wat niet in relatie staat tot onze core business wordt uitbesteed – waardoor we maximale flexibiliteit en daarmee stabiliteit genereren.
Door jong sporttalent te sponsoren, kunnen we enerzijds langetermijnrelaties opbouwen, en anderzijds een deel van onze winst aanwenden voor het ontwikkelen van talent. Precies waar het ons om gaat. Door te sponsoren dragen we bovendien bij aan KWF Kankerbestrijding.

verder op deze site

solyne verbindt