Solyne technical traineeship


Jong talent is goud waard voor een organisatie die zijn blik op de toekomst richt. Daarom heeft Solyne een speciaal programma in het leven geroepen dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt een stevige basis geeft: het Solyne Technical Traineeship. Daarmee leiden we talentvolle HBO’ers en WO’ers direct na hun studie op tot de managers en specialisten van de toekomst. De ‘studenten’ zitten niet de hele dag met hun neus in de boeken, maar combineren het theoretische leerproces met het werk in de praktijk. Als trainee krijg je de kans om in die periode bij drie verschillende opdrachtgevers ervaring op te doen, waardoor je blikveld flink wordt vergroot.

Wat is het?

Het Solyne Technical Traineeship bestaat uit drie onderdelen: het standaardprogramma met cursussen en trainingen, een persoonlijk op maat gemaakt ontwikkelingstraject en een coachingstraject. De cursussen en trainingen zijn met name gericht op ontwikkeling van kennis, vaardigheden en de competenties leiderschap, communicatie en samenwerken. Het op maat gemaakte ontwikkelingstraject bestaat uit intensieve leerroutes, waarbij we persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling verbinden met de ontwikkelingen in de markt. En het coachingstraject behelst onder meer begeleiding van een persoonlijke coach.

Ken jezelf en de ander

Tijdens de start van een traineeship wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, het zogeheten POP. Onderdeel hiervan is een analyse van het persoonlijkheidsprofiel van de trainee die wij opstellen aan de hand van de test van de vier elementen aarde, lucht, water en vuur. Deze test laat zien hoe bij iemand de karakterverhoudingen liggen. Niet alleen leert de trainee zichzelf kennen, ook leert hij andere type personen herkennen en omgaan met tegengestelde karakters.

Groepsgevoel

Belangrijk onderdeel van het Solyne Technical Traineeship is intervisie. Wij hanteren de Socratische Intervisie Methode, waarbij de focus ligt op het verdiepen van het denken en handelen. De trainee krijgt inzicht in zijn principes, patronen en mechanismen en houdt die vervolgens kritisch tegen het licht. Waarom doen we wat we doen? Wat is het normen en waarden-kader dat aan ons professioneel handelen ten grondslag ligt? Bij deze methode werken de deelnemers niet individueel, maar samen aan het verkrijgen van inzichten in hun handelen. Dit leidt tot een hechtere verbinding van de groep.

Wij zijn er voor jou

Wil jij weten wat er allemaal mogelijk is voor jou? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Neem contact met ons op