ISO 9001

De ISO9001-norm staat te boek als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is opgesteld en uitgegeven door de organisatie International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De norm bestaat hoofdzakelijk uit drie pijlers: Kwaliteitsbeleid , Klanttevredenheid en Bedrijfsprocessen. Binnen Solyne hechten wij veel waarde aan deze pijlers en meten wij consequent onze prestaties om doorlopend onze dienstverlening te verbeteren.

NEN4400

NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

VCU

VCU is een uitstekend hulpmiddel bij het ontwikkelen en onderhouden van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. Voor Solyne is het van belang dat onze medewerkers aan alle veiligheidseisen voldoen. Ze moeten bovendien op de hoogte zijn van de risico's. Met deze certificering tonen wij aan dat wij ons personeel veilig uitlenen.

ECABO

Solyne is door Ecabo aangemerkt als erkend leer- en stage bedrijf. Met deze erkenning tonen we een hoge betrokkenheid bij de branche, en laten we zien dat kwaliteit belangrijk is en dat wij investeren in de toekomst van jongeren.

  Wij streven altijd en in alle opzichten naar een perfecte dienstverlening. Benieuwd hoe wij dit doen? 
  Klik dan hier.