Openbare ruimte

We mogen ons als Nederlanders gelukkig prijzen met een hoogwaardige infrastructuur - zelfs een van de beste ter wereld. Dit hebben we te danken aan de vele technische professionals die werkzaam zijn in de bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, verkeerskunde, milieukunde, ruimtelijke ordening en planologie.

Solyne is altijd op zoek naar talent binnen de volgende branches:

 • Overheid
 • Ingenieurs- en adviesbureaus
 • Aannemerij
 • Infraproviders
 • Vastgoed
 • Zakelijke Dienstverlening
Bekijk onze Openbare ruimte vacatures

Solyne is van begin tot eind actief betrokken bij een project, maar ondersteunt ook bij kaderfuncties. Binnen de branches richten we ons op de volgende vakgebieden.

 • Bouwkunde: vastgoedbezitters en -ontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus, utilities en overheden
 • Civiele techniek: overheden, ingenieurs- en adviesbureaus, utilities en projectenorganisaties
 • Verkeerskunde: overheden en ingenieurs- en adviesbureaus
 • Milieukunde: overheden, ingenieurs- en adviesbureaus, projectenorganisaties en utilities.
 • Cultuurtechniek: overheden en ingenieurs- en adviesbureaus
 • Werktuigbouwkunde: overheden, ingenieurs- en adviesbureaus, utilities en projectenorganisaties
 • Elektrotechniek: overheden, ingenieurs- en adviesbureaus, utilities en projectenorganisaties

De vakgebieden kennen verschillende werkvelden. Soms omvat het werkveld meerdere vakgebieden. Solyne is gespecialiseerd in de volgende werkvelden:

 • Water
 • Rail
 • Wegen
 • Ondergrondse infra
 • Constructies
 • Bodem
 • Cultuurtechniek
 • Spelen
 • Lucht
 • Veiligheid
 • Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling
 • Cultuurtechniek
 • Realisatie
 • Geodesie
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Vastgoed
 • Stedenbouw
 • (Duurzame) energie

Neem contact met ons op

We helpen je graag verder. Neem contact op met een van onze adviseurs.

Onze adviseurs