Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Privacy Policy Solyne BV respecteert de privacy van gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Solyne BV gebruikt de informatie uitsluitend voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. Solyne BV behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Solyne BV verkoopt uw gegevens niet Solyne BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Solyne BV gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als je middels de website contact maakt met Solyne BV hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig zoals je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Met deze gegevens zijn wij in staat contact met jou te hebben en te onderhouden.
  • Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale acties en vacatures. Als je hier niet (langer) op prijs stelt, kunt je je uitschrijven middels het e-mailadres op onze website.
  • Als je middels de website van Solyne BV reageert op een vacature hebben wij enkele persoonlijke gegevens van je nodig zoals je naam telefoonnummer en/of e-mailadres. Bij een sollicitatie, al dan niet op een vacature, is het verplicht om je CV te overleggen zodat wij deze bij onze opdrachtgevers kenbaar kunnen maken.
  • Onze opdrachtgevers die jouw gegevens ontvangen zijn eveneens gehouden jouw privacy te respecteren.
  • Met het ontvangen van jouw CV heeft Solyne BV toestemming verkregen om jouw gegevens in haar database op te nemen tenzij jij anderszins aangeeft.
  • Indien je jouw CV bij Solyne BV wil wijzigen, wil aanpassen of wil verwijderen kun je dit middels het e-mailadres op onze website aangeven. Solyne BV zal zo snel mogelijk de mutaties verwerken.
    Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Solyne BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Solyne BV geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Solyne BV, dan kunt u contact met ons opnemen middels onze website.