Terug naar overzicht
Medior Handhaver Bodem
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Medior Handhaver Bodem

  • Utrecht
  • Provincies
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Bel of e-mail Jeroen Bakkeren. Referentienummer V-049403

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu

Je hebt nog 22 dagen om te solliciteren

Functieomschrijving

Wat houdt de functie in?

In deze functie voer je toezicht- en handhavingstaken uit binnen het cluster Bodem. Deze uitvoering is zowel administratief als fysiek van aard. De nadruk van jouw functie ligt bij het toezicht gerelateerd aan het Besluit bodemkwaliteit en bij het vakinhoudelijk controleren van saneringen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Tevens behoort het opsporen van illegale saneringsactiviteiten en toezicht in het kader van de ontgrondingenwet tot je taakveld. Wanneer dit noodzakelijk is, treedt je zelf bestuursrechtelijk op of ondersteunt bij strafrechtelijk optreden.

Ons werkgebied omvat de gehele provincie Utrecht met zowel kleine saneringen (BUS meldingen) als spoedlocaties, dit zijn locaties waarvan is bepaald dat er sprake is van een ernstige verontreiniging die met spoed moet worden gesaneerd. Een groot deel van de saneringswerkzaamheden voeren we uit voor de Provincie Utrecht, maar ook de grote gemeenten Utrecht en Amersfoort behoren tot onze opdrachtgevers. In deze gemeenten zorgen complexe binnenstedelijke ontwikkelprojecten voor veel activiteit op bodem- en grondstromengebied. Ook de andere gemeenten kennen complexe saneringstrajecten met vaak bestuurlijk gevoelige situaties.

De handhaver zorgt voor een verdere versterking van het cluster, nodig vanwege de omvang van het werk. Daarbij draag je zorg voor afstemming en actieve kennisdeling met je collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen voor het cluster te halen. Samenwerking is dus belangrijk: Met elkaar sparren voor de meest optimale aanpak. Maar tegelijkertijd zelfstandig en met de nodige eigen deskundige afwegingsruimte je werk kunnen doen.

Wat ga jij doen?

• Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar locatie-specifiek toezicht plan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.

• Voorbereiden op basis van openbare en locatie specifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse.

• Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

• Je treedt zo nodig corrigerend en/of verbaliserend op en draagt zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming.

• Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

• Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.

• Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.

• Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning of melding moeten worden ingediend)

Functie eisen

1 Tenminste 2 jaar ervaring op het gebied van Besluit bodemkwaliteit en – saneringen en je kunt controles en handhavingszaken zelfstandig oppakken

 

2 Je beschikt over basiskennis m.b.t.: Awb, Wbb, Bbk, Bodem en bodemonderzoek en sanering, LHS (landelijke handhavingsstrategie)

 

3 Aanvullende opleidingen: Verdiepingscursus toezicht en handhaving, verdiepingscursus Bodem

 

4 Je hebt een goede verbeeldingskracht, waardoor je oog hebt voor verschillende invalshoeken m.b.t. personen en situaties

Arbeidsvoorwaarden

-

Info over het bedrijf

Wat doet de RUD?

De RUD Utrecht voert in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 collega’s, waarvan zo’n 120 toezichthouders en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. We ontwikkelen ons steeds meer van een pure uitvoeringsorganisatie naar een breed inzetbare partner voor onze opdrachtgevers.

Waar is de RUD naar op zoek?

De RUD Utrecht zoekt voor het cluster Bodem een handhaver. Handhaving Bodem houdt o.a. toezicht op de wetten en regelingen inzake de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en de Ontgrondingenwet. Bij overtredingen wordt bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk opgetreden. Het cluster Bodem, onder aansturing van een Strategisch Manager, bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die afwisselend binnen en buiten het kantoor van de RUD hun werkzaamheden verrichten. 

Solliciteer nu Stel je vraag