Terug naar overzicht
Merdewerker Natuurdoelanalyses
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Merdewerker Natuurdoelanalyses

  • Zwolle
  • Gemeentes
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Bel of e-mail Tom Linthorst. Referentienummer V-050133

Solliciteer nu

Functieomschrijving

Op basis van het (ontwerp-)Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (Ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering (rvo.nl)) moet de Provincie Overijssel voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel een Natuurdoelanalyse opstellen.

Deze Natuurdoelanalyses (Natuurdoelanalyses) geven per Natura 2000-gebied een beoordeling of met de geplande en uitgevoerde maatregelen (herstelmaatregelen en bronmaatregelen) de benodigde condities voor de instandhoudingsdoelen van de stikstofgevoelige habitats (habitattypen en leefgebieden) worden gerealiseerd.

Op basis van de Natuurdoelanalyses wordt duidelijk of sprake is van een risico op verslechtering en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien aanvullende maatregelen aan de orde zijn, geven de Natuurdoelanalyses een richting voor de te treffen maatregelen.

Een projectteam is gestart om de Natuurdoelanalyses op te stellen. Inmiddels zijn de Natuurdoelanalyses voor twee pilot-gebieden gereed. Dit betekent dat we nu voor de overige 18 gebieden starten met het opstellen van de Natuurdoelanalyses. Om dit te doen hebben we een extra ondersteuning nodig: de medewerker Natuurdoelanalyses.

De opdracht bestaat eruit dat de medewerker Natuurdoelanalyses, op basis van informatie die reeds in het bezit is van het projectteam, zelfstandig ‘80%-versies’ van de Natuurdoelanalyses opstelt. Hiervoor gebruik je de Natuurdoelanalyses van de pilot-gebieden als voorbeelden. Het gaat vooral om het nauwkeurig analyseren en interpreteren van informatie en dit toe te passen op de Natuurdoelanalyses. Er moeten bijvoorbeeld voor ieder gebied figuren uit AERIUS Monitor gekopieerd worden om deze vervolgens te analyseren en hier teksten voor op te stellen.

De inhoud van de strikt ecologische hoofdstukken (bereiken we met de maatregelen de doelen, resterende knelpunten en conclusies daarover) komt van de provinciale gebiedsecologen. De medewerker Natuurdoelanalyses geeft richting de gebiedsecologen deadlines mee voor het aanvullen van de Natuurdoelanalyses.

Het werk van de medewerker Natuurdoelanalyses gaat dus vooral om opzoek-, interpreteer- en schrijfwerk. Het doel is om per Natura 2000-gebied een ‘80%-versie’ van de Natuurdoelanalyse op te leveren aan een gebiedsecoloog.

Na bespreking van de aanvullingen van de gebiedsecoloog zorgt de medewerker Natuurdoelanalyses voor de eindredactie op de ‘100%-versie’ (zowel qua taal als opmaak).

De opdracht eindigt op 31 december 2022, omdat alle taken dan afgerond moeten zijn.

Functie eisen

  • Beschikt over aantoonbare hbo werk- denk niveau;
  • Beschikt over aantoonbare affiniteit met en kennis van natuur/ecologie/ruimtelijke ordening;
  • Beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring op minimaal één werkterrein van o.a. natuur/ecologie/ruimtelijke ordening in de periode 2015 - 2022;
  • Aantoonbare kennis over de Overijsselse Natura 2000-gebieden is een pre;
  • Aantoonbare ervaring in het schrijven van toegankelijke teksten of rapporten is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

-

Info over het bedrijf

Je gaat aan de slag voor de afdeling Natuur en Milieu, één van de acht afdelingen binnen de provincie Overijssel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De afdeling bestaat uit vijf teams: Leiding, Strategie & Bestuursondersteuning, Natuurbeleid, Landelijk gebied en Milieu, Projecten uitvoering en Contractering.

De plek van de medewerker Natuurdoelanalyses is bij het team Natuurbeleid.

Solliciteer direct Stel je vraag