Terug naar overzicht
Onderzoeksmedewerker/Veldwerker
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Onderzoeksmedewerker/Veldwerker

  • Nederland
  • Ingenieurs- en Adviesbureaus
  • MBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? E-mail Luna Schevernels. Referentienummer V-021506

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu Naar alle vacatures van Luna Schevernels

Snel reactie maar je zit nog nergens aan vast.

Functieomschrijving

De organisatie is verantwoordelijk voor bodem- en wateronderzoeken op geotechnisch, milieutechnisch en wegenbouwkundig gebied, zowel in situ als in het laboratorium. Daarnaast voert de het team metingen uit aan de fysieke gesteldheid van de stad middels het verzamelen van geodata.

De teams hebben een wisselende samenstelling en de uitvoering van het werkpakket is, afhankelijk van het aanbod van projecten, in en buiten de organisatie. Flexibel werktijden worden gehanteerd voor werkzaamheden in het weekend en nacht.

Jouw verantwoordelijkheden

Het verrichten van veldonderzoek voor milieukundig, geotechnisch en wegenbouwkundig onderzoek. Het uitvoeren van inventarisaties en metingen aan objecten in de buitenruimte voor langdurige monitoring en het verzamelen van geodata. Op zodanige wijze dat wordt voldaan aan de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen en het uitvoeren van alle daarbij van alle bijkomende werkzaamheden.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze in staat is de onderzoekwerkzaamheden efficiënt en gestructureerd uit te voeren. Oog te hebben voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast dient de kandidaat ook een fysieke gesteldheid te hebben om vrijwel de gehele dag fysieke werkzaamheden uit te voeren in wisselende terreinomstandigheden. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de buitenruimte onder alle weersomstandigheden.

Uit te voeren taken

· Uitvoeren van boor- bemonsteringswerkzaamheden. Zowel milieukundig als geotechnisch

· Verrichten van metingen aan (grond)water en gerelateerde assets

· Verzamelen van (object)gegevens en ordelijk ter hand stellen aan belanghebbenden

· Opslaan van meetgegevens in een databank (middels laptop, tablet of smartphone)

Functie eisen

Competenties

· Zelfstandig werken

· Proactief

· Integer handelen

· Resultaatgerichtheid

· Flexibiliteit

· Omgevings- en veiligheidsbewustzijn

· Verantwoordelijkheid

· Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Op aanvraag

Info over het bedrijf

Onze opdrachtgevers zijn verschillende ambtelijke organisaties en adviesbureaus.

Solliciteer direct Deel
Deel deze vacature
Sluiten