Terug naar overzicht
Projectleider Bodem
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Projectleider Bodem

  • Zwolle
  • Rijksoverheid
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Bel of e-mail Jeroen Bakkeren. Referentienummer V-049404

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu

Je hebt vandaag nog om te solliciteren

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je bent als projectleider voer jij de aan jou toevertrouwde project binnen vooraf gestelde randvoorwaarden uit. Jij bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever (programmamanager) en teamleider en zorgt voor een juiste verbinding met omgeving en de politiek. Je zet de onderzoeken en plannen uit, je beoordeelt de onderzoeksrapporten en plannen, je zorgt voor de contacten met externe advies-/ingenieursbureaus, je toetst de kwaliteit en zorgt voor de afstemming met het bevoegd gezag. Je past de vastgestelde processen toe, toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid, je kunt loslaten, maar ook aanspreken en escaleren. Je zorgt dat het project “in control” blijft en bewaakt je project, het proces en de financiële kaders. Indien nodig draag jij zorg voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen. Maandelijks heb jij het projectvoortgangsoverleg met jouw opdrachtgever, waarvoor jij vooraf een maandelijkse projectvoortgangsrapportage op stelt. Als projectleider draai jij jouw hand niet om voor belangentegenstelling die kunnen spelen binnen jouw project. Wij werken volgens ons assetmanagementsysteem en daarin zijn voor een projectleider de volgende kwaliteiten van belang: oordeelsvorming, oog voor kosten/baten en conceptueel denken

Functie eisen

Wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar versterking voor ons bodemcluster. Dit cluster is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het uitvoeren van een bodemsaneringen van complexe bodemverontreinigingen op verschillende locaties in Overijssel. Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor een aantal lopende saneringen en saneringen in de beheerfase. In overleg worden de projecten binnen het cluster verdeeld. 

Arbeidsvoorwaarden

-

Info over het bedrijf

Organisatie

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden). De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Infrastructuur en Vaarwegbeheer. Deze functie valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodem- en asbestbodemsaneringen.

Project

Het team Project Sturing houdt zich onder ander bezig met de afronding van de Spoedlocaties, de aanpak van de Asbestbodemsaneringsopgave in Twente en op de afbouw van de nazorg. In lijn met het Rijksconvenant Bodemsanering is het de bedoeling om uiterlijk in 2030 alle spoedlocaties te hebben gesaneerd of beheerst. Naast deze programma’s wordt bij veel bodem gerelateerde projecten gebruik gemaakt van de expertise van het team Project Sturing. Het gaat om expertise ten aanzien van de aanpak, het omgaan met bodemverontreiniging en bodemkwaliteitszorg in het algemeen. Ook wordt geadviseerd over veilig werken in en hergebruik van bodem, grond en bagger in het kader van veiligheid, duurzaamheid en circulariteit. In diverse projecten en opgaven werkt de Eenheid Wegen en Kanalen samen met andere eenheden. 

Solliciteer nu Stel je vraag