Terug naar overzicht
Toezichthouder
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Toezichthouder

  • Schiedam
  • Rijksoverheid
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Bel of e-mail Jeroen Bakkeren. Referentienummer V-049409

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu

Functieomschrijving

Vakmatige taken

-Behandelen van een melding, inclusief bedrijfsbezoek en eventuele beoordeling van een akoestisch onderzoek en/of bodemonderzoek;

-Preventieve controles: het controleren van (een deel van de) bedrijven op de naleving van relevante milieuwetgeving (ook energiebesparing), waarbij nog geen vermoeden van een overtreding is. De controle bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging;

-Bij inventariserende controles: het tijdens een bedrijfsbezoek vaststellen van de werkingssfeer van een bedrijf waarbij wordt vastgesteld welk wettelijk kader van toepassing is;

-Nacontroles: een nacontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding van een eerder geconstateerde overtreding dan wel een vermoeden van een overtreding. De nacontrole bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging;

-Voorvalcontroles: Een voorvalcontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding van een klacht of incident waarbij mogelijk relevante milieuwetgeving wordt overtreden.

Doelstelling

Naleving bevorderen en daarmee een bijdrage leveren aan de werkplannen die de DCMR uitvoert voor haar participanten.

Verantwoordelijkheden

Vooral zelfstandig maar soms ook in teamverband uitvoeren van preventieve en repressieve controles en daarbij indien gewenst samenwerken met adviseurs en/of vergunningverleners. 

Functie eisen

Competenties

-Plannen en organiseren;

-Communicatieve vaardigheden;

-Doelgericht handelen.

Arbeidsvoorwaarden

-

Info over het bedrijf

De DCMR Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken.

Dat doen we door:

-Opleggen van en toezicht houden op milieuregels en veiligheidsregels;

-Maken van vergunningen;  monitoren van milieukwaliteit;

-Adviseren over milieu en veiligheid;

-Optreden bij overlast en incidenten.

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Solliciteer direct Stel je vraag