Login
Close
Inloggen

Senior Ecoloog

Meer details
Match criteria
Nieuw

Functie omschrijving

De afgelopen jaren is er een groeiend besef dat er bij projecten en (ruimtelijke) ontwikkelingen aandacht moet worden besteed aan natuurwaarden en het hiervoor geldende wettelijke kader (Wet Natuurbescherming).
Ook door burgers en politiek wordt het belang van tijdig aandacht voor natuur steeds vaker benoemd. Dit heeft geleid tot een forse groei van het werkpakket, ook doordat de ecologen niet alleen ingezet worden voor werkzaamheden van het ingenieursbureau, maar juist ook voor andere afdelingen, zoals de bovengenoemde. Verwacht wordt dat deze toename door zal zetten en het werkpakket ook verder gaat verbreden.
Gezien de beperkte bezetting op het thema ecologie en hiermee gepaard baande capaciteitsproblemen is versterking op korte termijn noodzakelijk.

De kandidaat dient specialist in zijn/haar vakgebied en goed ingevoerd in de huidige Wet- en regelgeving t.a.v. natuur, zoals de Wet Natuurbescherming, maar ook (provinciale) beleidskaders t.a.v. het Natuurnetwerk Nederland en het stelstel t.a.v. de Omgevingswet- en vergunningen. De kandidaat dient ervaring te hebben met het coördineren en (inhoudelijk) beoordelen van ecologische onderzoeken voor o.a. bestemmingsplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningsaanvragen op kwaliteit en is in staat eventuele omissies te signaleren en hier helder en strategisch over te communiceren.

De kandidaat beschikt over goede adviesvaardigheden, uitstekende schrijfvaardigheid. Communicatief sterk en stressbestendigheid zijn belangrijke kernwaarden. De kandidaat kan onder tijdsdruk werken en is in staat om met zowel opdrachtgevers (projectleiders, projectmanagers) als het bevoegd gezag (Omgevingsdiensten en Provincie) het gesprek aan te gaan om tot de juiste oplossingen te komen.
Kennis van flora en fauna (beschermde soortgroepen, zoals vleermuizen, vogels, etc.) is een pre, evenals het zelfstandig kunnen uitvoeren van (voor)onderzoeken en aanvragen van ontheffingen in kader van de Wet Natuurbescherming.

Functie eisen

Advisering ecologie / flora- en fauna:

  • Uitzetten, coördineren en (inhoudelijk) beoordelen van ecologische onderzoeksrapporten uitgevoerd door externe partijen en advisering richting opdrachtgevers;
  • Beoordelen van vergunningsaanvragen t.a.v. de Wet Natuurbescherming (WABO);
  • Het opstellen en aanvragen van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming en/of coördinatie en beoordeling hiervan indien uitgevoerd door externe adviesbureaus’;
  • Contacten onderhouden met het bevoegd gezag, zoals omgevingsdiensten en Provincie ZH;
  • Adviseren t.a.v. integratie van de Wet Natuurbescherming in Omgevingswet- en Visie
  • Advisering, ondersteuning en voorlichting gemeentelijke diensten (Ibureau, Projectbureau, vergunningen, juristen, etc.) t.a.v. de Wet Natuurbescherming.

Aanvullend:

  • Uitvoeren van (voor)onderzoeken en schrijven van rapportages t.a.v. de Wet Natuurbescherming

Locatie

Zuid-Holland

Contactpersoon

Casper Orsel
M: (06) 3162 3914

Medewerkers
Casper Orsel
Mobiel: (06) 3162 3914

'Verbinding geeft voldoening'

Details...
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2020 Solyne   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy statement   |  Algemene voorwaarden   |  Zoek op categorie